Kazdağları

İptal ve İade Koşulları

MADDE 1 :

1.a – Konaklama ücretinin tam iadesi için, iptal işlemi giriş tarihinden tam 72 saat önce yapılmalıdır. Örneğin, giriş Cumartesi günü ise Çarşamba günü giriş saatinden önce iptal edilmelidir.

1.b – Müşteri konaklama rezervasyon sözleşmesini, kredi kartı, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını yazılı, basılı ilanlar veya dijital mecralar vasıtası ile öğrenmiş olup, konaklama rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

1.c – Müşteri konaklama rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen Troltunga hakkında her türlü bilgiyi gerek Troltunga’ya ait web adresleri, sosyal medya hesaplarından tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Troltunga müşteriyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatma hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

1.d – Müşteri iptal durumunu Troltunga’ya yazılı olarak bildirmeyip tesise giriş yapmaması halinde rezervasyon bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin resmi kurumlar tarafından ıslak imzalı olarak belgelenmesi halinde bedelleri iade edilir. Bu sebepler dışındaki herhangi bir nedenle Troltunga’ya geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

1.e – Rezervasyon sırasında bedelin en az %50’si, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 3 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreler içinde ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %25 cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

1.f – Tüm rezervasyon dönemlerine ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi Troltunga tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

1.g – Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili Troltunga’nın onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı Troltunga’nın inisiyatifindedir.

1.h – Müşteri konaklama alanıyla ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle Troltunga’ya bildirmek zorundadır, anlaşma olmaması durumunda akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde Troltunga’yı karşı taraf olarak göstermek durumundadır.

MADDE 2 : SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

2.a – Sözleşme bedeli farklı konaklama çeşitleri doğrultusunda değişkenlik göstererek internet sitesinde yazıldığı gibidir ve KDV dahil ….. TL’dir. Müşteri bu sözleşme bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

2.b – Bu belge ile Troltunga’ya bildirdiğim kredi kartı numarası yazılı kredi kartımdan aldığım ve/veya alacağım mal ve hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

2.c – Temerrüt faiz oranı yıllık %20’dir.

2.d – Bu belge ile Troltunga’dan aldığım/alacağım mal ve hizmetler için rezervasyon esnasında alınan kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

2.e – Ödeme detayları maddesinde belirtilen bu rezervasyon kampanyalı üründür.

2.f – Toplam 2 ana,15 alt maddeden oluşan bu sözleşmede ki doğabilecek taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, Kocaeli Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.